House Wren (Troglodytes aedon)

House Wren (Troglodytes aedon)